Investeeringute haldusteenuse ülevaade – märts

ML Allocationi portfellide tootlused olid märtsis -14,0% ja -5,6% vahel

Kuna erinevates riikides on koroonaviiruse leviku aeglustamiseks ja kontrolli all hoidmiseks erineval määral piiranguid rakendatud, siis näib globaalne majanduslangus vältimatu. Majandusliku mõju seisukohast on peamiseks küsimuseks piiravate meetmete kestus. Mida kauem majandustegevust piiratakse, seda keerukam on ettevõtetel praegusest erakorralisest olukorrast läbi tulla ning seda kõrgemale töötuse määr kerkib.

Aasta alguses olime peamiselt mures aktsiate kerkinud hinnatasemete ning liiga optimistlike kasumiprognooside tõttu. Praeguseks on meie positsioonid ennast õigustanud. Koroonaviirusest tingitud ja naftahinna langusest toetatud aktsiahindade kukkumine on aktsiate hinnataseme kõigi aegade keskmistele näitajatele lähemale viinud ja tõstnud aktsiate suhtelist atraktiivsust.

Märtsis hakkasime ettevaatlikult aktsiate osakaalu tõstma, kuna nende pikaajalised prognoosid näivad juba huvipakkuvana. Kuna aga nii majanduse kui kasumite kasvu prognooside osas on praegu lühiajalises plaanis erakordselt palju ebakindlust, siis oleme jätkuvalt konservatiivsed. Võlakirjainvesteeringutes on fookus meie koduturgudel, Põhjamaade ettevõtete võlakirjadel, mida me tunneme hästi ja kus me näeme endiselt suhteliselt head tootluspotentsiaali. Meie intressirisk on turuindeksist jätkuvalt madalamal tasemel, kuna meie hinnangul on kompensatsioon täiendava intressiriski võtmise eest praegu tagasihoidlik. Fikseeritud tulumääraga investeeringute osas lisasime ML Senior Loan Strategy ja ML Opportunistic Loan Strategy investeerimisportfellide kaudu ettevõtetesse tehtud otselaenude investeeringuid. Samas oleme vähendanud investeeringuid kõrgema riskitasemega võlakirjadesse, mida mõjutab negatiivselt näiteks naftahinnaga seonduv ebakindlus. Märtsis ei teinud me alternatiivsetes investeeringutes märkimisväärseid muudatusi. Meie hinnangul mängivad alternatiivsed investeeringud pikaajalise ja tõhusalt hajutatud investeerimisportfelli moodustamisel ka pärast koroonakriisi tähtsat rolli, kuna intressitasemed on jätkuvalt madalad.

Tutvu kuuraportitega:
Investeeringute haldusteenus –Võlakirjad
Investeeringute haldusteenus – 25
Investeeringute haldusteenus – 50
Investeeringute haldusteenus – 80
Investeeringute haldusteenus – Aktsiad


Similar articles