Investeeringute haldusteenuse ülevaade – jaanuar

ML Allocationi portfellide tootlused olid jaanuaris +0,9% ja +0,5% vahel.

Ülemaailmne majanduskasv püsib eeldatavasti +2,8% tasemel 2020. aastal. Aasia majanduskasv moodustab maailma majanduskasvust suurima osa. Ülemaailmse majanduslanguse tõenäosus on jätkuvalt madal – muuhulgas on positiivseid tendentse olnud näha tööhõive ja Lääne tarbijanõudluse juures. Nii Hiina kui USA keskpangad on viirusepideemiast tingituna aktiivsed olnud, suurendades rahavarusid ja kindlustades pangandussüsteemi likviidsust. Keskpankade rahapoliitika püsib seega tõenäoliselt jätkuvalt ekspansiivsena, mis on investeerimisturgudele praegustes, epideemiast tingitud ebakindla majanduskasvu tingimustes toeks.

Me ei ole aktsia investeeringuid märkimisväärselt suurendanud, kuna ettevõtete 2020. aasta kasumi kasvuprognoosid tunduvad liialt optimistlikud ning neid tõenäoliselt vähendatakse. Võlakirjainvesteeringutes on fookus Põhjamaade ettevõtete võlakirjadel, kus me näeme endiselt head tootluspotentsiaali. Suurendasime eelislaenude osakaalu jaanuari ja veebruari 2% tasemelt 3,6%-le. Selle tulemusena on kõrge tulumääraga heade ja halbade laenuinvesteeringute osakaal kasvanud. Tõusu põhjuseks on eelislaenude tootlustasemed, mis on suhteliselt atraktiivselt ning on jäänud praktiliselt samale tasemele, ehkki võlakirjade tootlused on langenud. Muus osas ei ole me fikseeritud tulumääraga investeeringute positsioonides suuri muudatusi teinud. Jaanuaris ei teinud me olulisi muudatusi  alternatiivsetes investeeringutes.

Tutvu kuuraportitega:
Investeeringute haldusteenus –Võlakirjad
Investeeringute haldusteenus – 25
Investeeringute haldusteenus – 50
Investeeringute haldusteenus – 80
Investeeringute haldusteenus – Aktsiad


Similar articles