Investeeringute haldusteenuse ülevaade – detsember

ML Allocationi portfellide tootlused olid detsembris +1.2% ja +0,4% vahel.

Ülemaailmne majanduskasv on viimase aasta jooksul kahanenud ja eeldatakse, et see püsib hetke tasemel +2,8% ka 2020. aastal. Ülemaailmse majanduslanguse tõenäosus on endiselt väike, muuhulgas jätkub tööhõive määra soodne areng. Viimasel ajal on muuhulgas võinud täheldada inflatsiooniootuste ja üldiste intressimäärade tõusu, mis reeglina viitab kasvuperspektiivide paranemisele. Tööstustegevuse aktiivsuse taset ennustavad usaldusindeksid olid 2019. aastal languses, ent näitavad turu peamistes valdkondades praegu esimesi märke tasandumisest. Kuna teenindussektori usaldusindeksite ja tarbijate usaldusnäitajad on paremad kui tööstussektori usaldusindeksid, võib öelda, et näeme praegu varajasi märke majanduskasvu hoogustumisest.

Me ei ole aktsia investeeringuid märkimisväärselt suurendanud, kuna ettevõtete 2020. aasta kasumi kasvuprognoosid tunduvad liialt optimistlikud ning neid tõenäoliselt vähendatakse. Võlakirjainvesteeringutes on fookus Põhjamaade ettevõtete võlakirjadel, kus me näeme endiselt head tootluspotentsiaali. Vähendasime detsembris oma dollari valuutariski, müües osa Ameerika madala riskitasemega intressijärguga võlakirjadest. Alternatiivsed investeeringud on leevendanud investeerimisportfellide hindade volatiilsust, nagu oodatud. Detsembris tegime uued investeeringud EQT fondi, mis investeerib Põhjamaade ja Euroopa kinnisvara arendusprojektidesse, GreenOak fondi, mis investeerib Kesk-ja Lõuna-Euroopa logistikaga seotud kinnisvarasse,  ja RedTree fondi, mis arendab peamiselt Pariisi bürookinnisvara.

Tutvu kuuraportitega:
Investeeringute haldusteenus –Võlakirjad
Investeeringute haldusteenus – 25
Investeeringute haldusteenus – 50
Investeeringute haldusteenus – 80
Investeeringute haldusteenus – Aktsiad


Similar articles