Investeeringute haldusteenuse ülevaade – aprill

ML Allocationi portfellide tootlused olid aprillis +1,64% ja +10,05% vahel

Maailma SKT-le prognoositakse käesolevaks aastaks 2-3% langust. Peamiseks küsimuseks majanduslike mõjude seisukohast on koroonaviiruse ohjeldamiseks kehtestatud piirangumeetmete kestus. Enamik lääneriike plaanivad piiranguid suve jooksul järk-järgult vähendada. Kõige suuremaks ohuks on viiruse teine laine, mis võib kaasneda piirangute liiga kiire kõrvaldamisega. Laialdaste piirangute tasakaalustamiseks on mitmed valitsused ja Euroopa Liit pannud kokku ulatuslikud tugipaketid, et leevendada piirangutest tingitud majanduslikke mõjusid, toetades nii tarbijaid kui ettevõtteid.

Aasta alguses olime peamiselt mures aktsiate kerkinud hinnatasemete ning liiga optimistlike kasumiprognooside tõttu. Aprillis vähendasime järk-järgult aktsiariski, kuna aktsiaturgudel tundub praegu olevat hindadesse sisse arvestatud liiga optimistlik väljavaade majanduslangusest taastumise ja ettevõtete kasumite osas. Võlakirjainvesteeringutes on fookus meie koduturgudel, Põhjamaade ettevõtete võlakirjadel. Tegime aprillis uue investeeringu Mandatum Life’i Opportunistic Loan Strategy investeerimisportfelli. Ühtlasi oleme vähendanud investeeringuid Euroopa kõrge riskitasemega ettevõtete võlakirjadesse, mis pakuvad praeguses olukorras vähem atraktiivseid võimalusi kui ettevõtete otselaenud. USA madala riskiga investeerimisjärguga võlakirjade osas vähendasime investeeringute intressiriski. Tegime aprillis uusi investeeringuid erasektori võlaturu likviidsematesse objektidesse. Lisaks oleme hetkel valikuliselt aktiivsed üksikutes omakapitaliinvesteeringutes.

Tutvu kuuraportitega:
Investeeringute haldusteenus –Võlakirjad
Investeeringute haldusteenus – 25
Investeeringute haldusteenus – 50
Investeeringute haldusteenus – 80
Investeeringute haldusteenus – Aktsiad


Similar articles