Investeeringute haldusteenus- september 2019

 
ML Allocationi portfellide tootlused olid septembris +3.04 % ja +0.03 % vahel.

2019. aastal on oodata ülemaailmse majanduskasvu aeglustumist umbes +2,9%-ni (2018. aastal +3,6%). Kui ülemaailmse majanduslanguse tõenäosus on endiselt väike ja kasv jätkub, siis kõige tõenäolisem on viimaste aastate tempo raugemine. Ettevõtete kindlustundeindeksid, mis ennustavad majanduslikku aktiivsust, on veelgi nõrgenenud. Madalaim kindlustunne on ekspordi ettevõtete ja tööstuse sektorites. Kindlustunne on paremal tasemel koduturgudele suunatud ettevõtetes ja teenindussektoris, seda nii USA-s kui ka Euroopas. Hiina kindlustunde indeksid on pisut paranenud viimaste kuude jooksul, mis annab märku stimuleerivate meetmete ülekandumisest reaalsesse majandusse.

Alates varasuvest oleme hoidnud aktsiad kerges alakaalus. Peamised aktsiate alakaalus hoidmise põhjused on järgmised:

1) ettevõtete kindlustunnet mõõtvate indikaatorite nõrgenemine

2) täpsustatud tulemiprognoosid näitavad langevat trendi

3) kaubanduspoliitiline ebakindlus.

Võlakirjainvesteeringutes on fookus Põhjamaade ettevõtete võlakirjadel, kus me näeme endiselt head tootluspotentsiaali. Madala tootlustaseme tõttu hoiame väiksema osakaaluga eelkõige Euroopa valitsuste võlakirju. Oleme hoidnud turuindeksist madalamat intressiriski, millega tahame olla valmis intressitaseme võimalikeks äkilisteks tõusudeks. Septembris suurendasime investeeringuid high yield-laenudesse ja vähendasime pikaajalise intressiriskiga investment grade-firmalaene eurodes.

Alternatiivsed investeeringud on leevendanud investeerimisportfellide hindade volatiilsust, nagu oodatud. Oleme kohustunud investeerima ML Private Equity Opportunities I investeerimisporfelli, mis teeb omakapitaliinvesteeringuid. Lisaks esitas septembris investeerimisfond EQT VIII, millega oleme varem kokku leppinud investeerimiskohustuse, kutse fondi investeerimiseks.

Tutvu kuuraportitega:
Investeeringute haldusteenus – Võlakirjad
Investeeringute haldusteenus – 25
Investeeringute haldusteenus – 50
Investeeringute haldusteenus – 80
Investeeringute haldusteenus – Aktsiad


Similar articles