Investeeringute haldusteenus- oktoober 2019

ML Allocationi portfellide tootlused olid oktoobris +0,8% ja +0,07% vahel

2019. aastal on oodata ülemaailmse majanduskasvu aeglustumist umbes +2,8%-ni (2018. aastal +3,6%). Ülemaailmse majanduslanguse tõenäosus on endiselt väike. Viimasel ajal on muuhulgas võinud täheldada inflatsiooniootuste ja üldiste intressimäärade tõusu, mis reeglina viitab kasvuperspektiivide paranemisele. Ettevõtete kindlustundeindeksid, mis ennustavad majanduslikku aktiivsust, on veelgi nõrgenenud, aga näitavad esimesi märke muutustest. Madalaim kindlustunne on ekspordi ettevõtete ja tööstuse sektorites. Kindlustunne on paremal tasemel koduturgudele suunatud ettevõtetes ja teenindussektoris, seda nii USA-s kui ka Euroopas. Hiinas paistavad keskvalitsuse ergutusmeetmed levivat reaalmajandusse, tõstes seeläbi ettevõtete kindlustunnet, kuigi värskeima näitaja valguses näib kindlustunne nõrgenevat.

Aktsiaturu väärtuse tase on kergelt üle ajaloolise keskmise ning aktsiahindade tõus ei saa sõltuda väärtust määravate faktorite paranemisest. Aktsiahindade tõusuks on seetõttu tarvilik kasumikasvu jätkumine. Siiski tundub, et kolmanda kvartali kasumikasv jääb nii USA-s kui ka Euroopas nullilähedaseks. Oktoobris, pärast positiivseid arenguid kaubandusläbirääkimistel, suurendasime me rõhuasetust arenevatele turgudele. Alates maikuust olid arenevad turud meie paigutustes mõõdukas alakaalus.

Võlakirjainvesteeringutes on fookus Põhjamaade ettevõtete võlakirjadel, kus me näeme endiselt head tootluspotentsiaali. Madala tootlustaseme tõttu hoiame väiksema osakaaluga eelkõige Euroopa valitsuste võlakirju. Me tõstsime oktoobris arenevate turgude võla osakaalu. Samuti oleme teinud vähesel määral täiendavaid investeeringuid Euroopa eelislaenudesse. Alternatiivsed investeeringud on leevendanud investeerimisportfellide hindade volatiilsust, nagu oodatud. Oleme kohustunud investeerima ML Private Equity Opportunities I investeerimisporfelli, mis teeb omakapitaliinvesteeringuid. Lisaks võtsime endale kohustuse investeerida Meridia IV kinnisvarafondi ja Patrimoniumi noteerimata võlakirjafondi.

Tutvu kuuraportitega:
Investeeringute haldusteenus – Võlakirjad
Investeeringute haldusteenus – 25
Investeeringute haldusteenus – 50
Investeeringute haldusteenus – 80
Investeeringute haldusteenus – Aktsiad


Similar articles