Investeeringute haldusteenus – mai

ML Allocationi portfelli tootlus oli mais -5,0% ja -0,03% vahel.
2019. aastal on oodata ülemaailmse majanduskasvu aeglustumist umbes +3,2%-ni (2018. aastal +3,6%). Majandusaktiivsust ennustavad ettevõtete kindlustunde indeksid nõrgenesid mais taas. Üks faktor nõrgenenud kindlustunde taga on USA ja Hiina vahelise kaubandussõja eskaleerumine. Ülemaailmse majanduslanguse tõenäosus on aga jätkuvalt väike ja keskpangad on kommunikeerinud oma valmisolekut majandust stimuleerida, kui vaja.

Me oleme vähendanud oma portfellides arenevate turgude aktsiate osakaalu. Pärast kõige viimaste meetmete tarvitusele võttu on aktsiad nüüd mõõdukalt alakaalus. Kaubandussõja eskaleerumine on suurendanud ebakindlust, mida on näha eriti arenevatel aktsiaturgudel ja arenevate turgude valuutades. Lisaks sellele on ettevõtete kasumiprognoose taas ülemaailmselt allapoole revideeritud ja ettevõtete kindlustundeindeksid on nõrgenenud. Aktsiate osakaalu vähendamine viidi läbi Hiina börsil kaubeldava fondi investeeringu mahamüümise ja laiemalt arenevatele turgudele investeerivate fondide vähendamise teel. Need meetmed on iseloomult taktikalised ja me oleme valmis aktsiate osakaalu taas suurendama, kui kaubandusläbirääkimised, ettevõtete kasumiprognoosid või majandusareng näitavad taas positiivseid märke.

Püsituluinvesteeringutes on fookus Põhjamaade ettevõtete võlakirjadel, kus me näeme endiselt head tootluspotentsiaali. Madala tootlustaseme tõttu hoiame me alakaalus eriti Euroopa valitsuste võlakirju. Püsituluinvesteeringute intressimäära risk kestvusega mõõdetuna on hoitud mõõdukam kui turuindeks. Mais tegime me täiendava alternatiivse investeeringu investeerimisportfellist ML International Real Estate I fondi Meridia IV, mis investeerib Hispaania kinnisvaraturule, eeskätt Madridi ja Barcelonasse.

 

Tutvu kuuraportitega:
Investeeringute haldusteenus – Võlakirjad
Investeeringute haldusteenus – 25
Investeeringute haldusteenus – 50
Investeeringute haldusteenus – 80
Investeeringute haldusteenus – Aktsiad


Similar articles