Investeeringute haldusteenus- juuni 2019

 
ML Allocationi portfelli tootlus oli juunis +3,0% ja +0,7% vahel.

2019. aastal on oodata ülemaailmse majanduskasvu aeglustumist umbes +3,2%-ni (2018. aastal +3,6%). Ettevõtete kindlustundeindeksid, mis ennustavad majanduslikku aktiivsust, on veelgi nõrgenenud. Majandusliku kindlustunde tegurite nõrgenemise taga on jätkuv kaubandussõda USA ja Hiina vahel, Hiina majanduskasvu aeglustumine ja USA-s 2017. aasta lõpus toimunud maksukärbete mõju nõrgenemine. Ülemaailmse majanduslanguse tõenäosus on aga jätkuvalt väike ja keskpangad on kommunikeerinud, et on valmis vajadusel majandust stimuleerima.

Me ei teinud juunis oma positsioonides märkimisväärseid muudatusi. Aktsiaid on hoitud mõõdukas alakaalus kaubandus- ja geopoliitilise ebakindluse, nõrgenevate kindlustundeindeksite ja ettevõtete halvenevate kasumiprognooside tõttu. Alakaal on saavutatud arenevate turgude vähendamise kaudu, mis on kõige tundlikumad kaubanduspoliitika riskidele ja tugevale dollarile. Me oleme valmis suurendama aktsiate osakaalu, kui majandusarengus või kaubandusläbirääkimistel toimub pööre paremusele või ettevõtete kasumiprognoosid stabiliseeruvad.

Püsituluinvesteeringutes on fookus Põhjamaade ettevõtete võlakirjadel, kus me näeme endiselt head tootluspotentsiaali. Madala tootlustaseme tõttu hoiame väiksema osakaaluga eelkõige Euroopa valitsuste võlakirju. Püsituluinvesteeringute intressimäära riski, mida mõõdetakse duratsioonina, on hoitud tagasihoidlikumana, kui turuindeksit. Juunis müüsime me maha oma taktikalise investeeringu USA pika tagasimaksetähtajaga valitsuse võlakirjadesse umbes +5,5-protsendise tootlusega. Võlakirjad osteti portfellidesse mai alguses. Samal ajal lisasime me USA lühiajalisi madala riskiga investeerimisjärgu ettevõtete võlakirju pärast dollari nõrgenemist euro vastu. Alternatiivsed investeeringud on leevendanud investeerimisportfellide hindade volatiilsust, nagu oodatud.

 

Tutvu kuuraportitega:
Investeeringute haldusteenus – Võlakirjad
Investeeringute haldusteenus – 25
Investeeringute haldusteenus – 50
Investeeringute haldusteenus – 80
Investeeringute haldusteenus – Aktsiad


Similar articles