Investeeringute haldusteenus- juuli 2019

ML Allocationi portfellide tootlused olid juulis +2,4% ja +0,6% vahel.

2019. aastal on oodata ülemaailmse majanduskasvu aeglustumist umbes +3,0%-ni (2018. aastal +3,6%). Ettevõtete kindlustundeindeksid, mis ennustavad majanduslikku aktiivsust, on veelgi nõrgenenud. Majandusliku kindlustunde tegurite nõrgenemise taga on jätkuv kaubandussõda USA ja Hiina vahel, Hiina majanduskasvu aeglustumine ja USA-s 2017. aasta lõpus toimunud maksukärbete mõju nõrgenemine. Ülemaailmse majanduslanguse tõenäosus on aga jätkuvalt väike.

Oleme kogu suve hoidnud aktsiad kerges alakaalus. Peamised aktsiate alakaalus hoidmise põhjused on järgmised: 1) ettevõtete usaldust mõõtvate indikaatorite nõrgenemine 2) täpsustatud tulemiprognoosid näitavad langevat trendi 3) kaubanduspoliitiline ebakindlus, näide selle realiseerumisest saadi augusti alguses. Alakaal on toimunud eeskätt arenevate turgude kaudu. Arenevad turud on kaubanduspoliitilise ebakindluse ja tugevneva dollari kursi suhtes tundlikumad. Viimases kursilanguses on meie positsioneerimine hästi toiminud.

Fikseeritud tuluga finantsinstrumentide rõhuasetus on Skandinaaviamaades ettevõtluslaenudes ning nende tootluspotentsiaal on meie hinnangul endiselt hea. Alakaalus hoiame eeskätt Euroopa riikide laene, kuna nende tootlustase jääb madalaks. Kevadel toimunud müükide tõttu on sularaha osakaal portfellides tõusnud. Suvise intressimäära languse tõttu on tootlusvõimalused minimaalsed. Turusituatsiooni kõikumine võib samas lähikuudel atraktiivsemaid võimalusi pakkuda ning saame olukorda sularahapositsioonide uute investeeringute puhul ära kasutada. Alternatiivsed investeeringud on leevendanud investeerimisportfellide hindade volatiilsust, nagu oodatud.

 

Tutvu kuuraportitega:
Investeeringute haldusteenus – Võlakirjad
Investeeringute haldusteenus – 25
Investeeringute haldusteenus – 50
Investeeringute haldusteenus – 80
Investeeringute haldusteenus – Aktsiad


Similar articles