Investeeringute haldusteenus- august 2019

 

ML Allocationi portfellide tootlused olid augustis -2.4 % ja +0.2 % vahel.

2019. aastal on oodata ülemaailmse majanduskasvu aeglustumist umbes +2,9%-ni (2018. aastal +3,6%). Ettevõtete kindlustundeindeksid, mis ennustavad majanduslikku aktiivsust, on veelgi nõrgenenud, ehkki näha on juba ka stabiliseerumise märke. Majandusliku kindlustunde tegurite nõrgenemise taga on jätkuv kaubandussõda USA ja Hiina vahel, Hiina majanduskasvu aeglustumine ja USA-s 2017. aasta lõpus toimunud maksukärbete mõju nõrgenemine. Kuigi ülemaailmse majanduslanguse tõenäosus on endiselt väike ja kasv jätkub, siis kõige tõenäolisem on viimaste aastate tempo raugemine.

Alates varasuvest oleme hoidnud aktsiad kerges alakaalus. Peamised aktsiate alakaalus hoidmise põhjused on järgmised: 1) ettevõtete usaldust mõõtvate indikaatorite nõrgenemine 2) täpsustatud tulemiprognoosid näitavad langevat trendi 3) kaubanduspoliitiline ebakindlus. Võlakirjainvesteeringutes oleme säilitanud turust tagasihoidlikumat intressiriski, mis selgitab ka tagasihoidlikumat tootlust suve perioodil. Augustis vähendasime me intressiriski veelgi. Võlakirjainvesteeringutes oleme tähelepanu koondanud Põhjamaade ettevõtete võlakirjadele, mille tootluses me näeme endiselt head potentsiaali. Tingituna madalast tootlusest oleme me Euroopa valitsuse võlakirjade osa vähendanud. Alternatiivsed investeeringud on leevendanud investeerimis-portfellide hindade volatiilsust, nagu oodatud.

Tutvu kuuraportitega:
Investeeringute haldusteenus – Võlakirjad
Investeeringute haldusteenus – 25
Investeeringute haldusteenus – 50
Investeeringute haldusteenus – 80
Investeeringute haldusteenus – Aktsiad


Similar articles