Investeeringute haldusteenus – aprill

ML Allocationi portfellide tootlused oli aprillis +0,39% ja +4,14% vahel.

Aprilli jooksul suurendasime portfellides Hiina aktsiate osakaalu Xtrackers MSCI China ETF-i kaudu. Nimetatud ETF investeerib nii Hongkongi noteeritud aktsiatesse, mis on sihikul rahvusvahelistel investoritel, kui ka kohaliku turu aktsiatesse. Hiina on hetkel kõige atraktiivsem arenev turg tänu odavale hindamistasemele ja keskpanga täiendavale stiimulipaketile. Püsituluinvesteeringutes on fookus Põhjamaade ettevõtete võlakirjadel, milles me näeme endiselt head tootluspotentsiaali. Aprillis suurendasime samuti Mandri-Euroopa madala riskiga investeerimisjärgu reitinguga ja kõrge riskiga suure tootlusega ettevõtete võlakirjade osakaalu. Mandri-Euroopas on tootlustase võrreldes USA-ga atraktiivne kui võtta arvesse valuutariski kulud. Portfelli koostamine on jätkunud plaani järgi ja alternatiivsed investeeringud on ootuspäraselt leevendanud investeerimisportfellide hinna volatiilsust. Tegime täiendava investeeringu ML Senior Loani investeerimisportfelli, mis investeerib kõrgema nõudeõigusega laenudesse.

Kuigi maailmamajanduse kasvuväljavaated on head, oodatakse  2019. aastal kasvu aeglustumist +3,3%-ni. Majanduslikku aktiivsust kirjeldavad statistika ja kindlustunde indeksid on olnud aasta alguses valdavalt nõrgad, aga märtsis ja aprillis oli märke positiivsetest arengutest. USA-s on muu hulgas olnud tugevad tööturunäitajad ja jaanuaris Hiinas teatavaks tehtud stimuleerimismeetmed näivad avaldavat majandusele oma mõju.

Keskpankade rahanduspoliitikas omaks võetud kaotajalähenemine on olnud 2019. aasta alguses investeerimisturgude peamine taganttõukaja, see tähendab, et raha hinna langus peegeldub positiivselt kõigi varaklasside tootluse arengus. Kaotaja lähenemisega rahanduspoliitika tekitab investeerimisturgudele positiivse keskkonna, vaatamata kahanevale majanduskasvule. USA-s on tööpuudus väga väike, mis suurendab palgainflatsiooni survet. Meie arvates on peamine risk Fedi retoorika taas karmistumine inflatsiooniootuste suurenemise tõttu. Euroopas samasugust ohtu ei ole, sest tegelik inflatsioon ja inflatsiooniootused on jätkuvalt madalad

 

Tutvu kuuraportitega:
Investeeringute haldusteenus – Võlakirjad
Investeeringute haldusteenus – 25
Investeeringute haldusteenus – 50
Investeeringute haldusteenus – 80
Investeeringute haldusteenus – Aktsiad


Similar articles