Ettevõttelahendused

Aitame kaasa ettevõtete edule

Töötajate preemiasüsteemid on ettevõtetele suur investeering, kas võtate nendest maksimumi?

Kui Sinu ettevõttel on järjepidev preemiasüsteem, mis toetab soovitud eesmärkide saavutamist, siis on võimalik juhtida töötajate tegevust soovitud suunas. Hästi planeeritud preemiasüsteemid tõstavad töötaja motivatsiooni ja ettevõtte tootlikkust.

 • Eristuvad ja tulemuslikud preemiasüsteemid aitavad organisatsioonidel hoida võtmetöötajaid ning saavutada eesmärke.
 • Aitame ettevõtetel leida nende vajadustele vastavaid lahendusi.
 • Pakume ettevõtte töötajatele elu- ja lisakindlustusi ning investeerimise, kogumise ja tööandjapensioni lahendusi.

Elu- ja lisakindlustused ettevõtte töötajatele

Kas Sinu ettevõte on ootamatusteks valmis? Paljud ettevõtted kindlustavad küll oma seadmed, aga mitte töötajad.

Millised on eelised?

 • Kindlustuskaitse töötajatele nii töö- kui vabaajal.
 • Pakub rahalist turvalisust ka töötaja perekonnale, mis on paljudele tähtis hüve.
 • Vastutustundlik ettevõte hoolib oma töötajatest, nende heaolust ja mängib olulist rolli pakkumaks turvalisust potentsiaalsete riskantsete situatsioonide eest.
 • Võimalik on kindlustada kõik või kindel grupp töötajaid.

Võimalikud kindlustuskaitsed:

 • Elukindlustus
 • Kriitiliste haiguste kindlustus
 • Õnnetusjuhtumikindlustus

Töötajate lojaalsuspreemia

Pikaajaline motivatsioonipakett töötajatele läbi kogumislahenduse, et hoida ja motiveerida oma võtmeinimesi.

Millised on eelised?

 • Töötajatele mõeldud preemiarahasid on võimalik investeerida kuu, kvartali või aasta kaupa.
 • Töötaja saab ligipääsu investeeringule näiteks peale 3-5 aastat töötamist.
 • Kui töötaja otsustab lahkuda varem, siis saab kasutada summat värbamiskulude katmiseks.
 • Võimalik pakkuda kõigile või valitud töötajatele.

Pensionilahendus töötajatele

Aita oma töötajatel kindlustada mugav pensioniiga sellega, et annate oma panuse nende III sambasse.

Millised on eelised?

 • III samba lahenduste kasutamine annab maksusoodustusi, sissemaksetelt ei võeta tulumaksu, mis annab töötasuga võrreldes 20% võitu. See kehtib sissemaksetele kuni 15% töötaja brutotulult, kuid mitte üle 6000 euro aastas.
 • Mõteldes tuleviku peale ja panustades oma töötajate tulevikku olete sotsiaalselt vastutustundlik.
 • Tööandja pension on paindlik lahendus, kus iga töötaja sissemaksed võivad olla erinevad, summasid on võimalik aja jooksul muuta ja saab valida kas regulaarse või ühekordse sissemaksega lepingu.
 • Võimalik pakkude kõigile või valitud töötajatele.