Hea tulemus tänu tugevale investeeringute tasuvusele

Mandatum Life‘i tulem kasvas 2017. aastal, samas kogutud kindlustusmaksed jäid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele.

Mandatum Life‘i grupi maksueelne kasum 2017. aastal oli 236 (210) miljonit eurot. Koondkasum pärast maksude mahaarvestamist, võttes arvesse muutusi turuväärtustes, ulatus 188 (232) miljoni euroni. Head tulemused on tingitud peamiselt väga heast investeerimise tulemusest. Tulu investeeringutest, välja arvatud eraldatud kindlustusportfelli puhul, oli 6,5 protsenti (7,2). Tulu investeeringutest eraldatud kindlustusportfelli puhul oli 1,8 protsenti (4,7). Riski tulem oli 35 (31) miljonit ja kulu tulem 33 (26) miljonit.

Mandatum Life‘i grupi oma kindlustusmaksed ulatusid 960 ( 1 116) miljoni euroni. Investeerimisriskiga seonduvalt kogutud kindlustusmaksed olid kokku 850 (973) miljonit eurot.

Mandatum Life‘i grupi tehniliste eraldiste kogusumma suurenes 11,6 (11,3) miljardini. Investeerimisriskiga seotud tehnilised eraldised kasvasid 2017. aasta lõpus kõigi aegade rekordilise tasemeni ehk 7,1 (6,4) miljardini. Kasumiosalusega portfell vähenes vastavalt plaanile ja jäi aasta lõpus pidama 4,6 (4,8) miljardi euro juurde. Kasumiosalusega portfell hõlmas kasvu seoses vähenenud diskontomääraga reservides 325 (273) miljonit eurot esialgse portfelli puhul ja 261 (275) miljonit eurot eraldatud portfelli puhul.

Danske Bankile müüdud kindlustusportfelli hindamine viidi lõpule 2017. aasta juunis. Portfelli üleandmine peaks toimuma 2018. aasta lõpus. Mandatum Life ja Danske Bank on kokku leppinud üleminekuajas, mil fondivalitsemisega seotud koostöö jätkub, et olemasolevatele klientidele pakutavad teenused jääksid samaks kuni portfelli üleandmiseni. Klientide seisukohast lähtudes ei muutu teenused kogu üleminekuaja jooksul.

2017. aastal maksis Mandatum Life 66 000 pensionärile välja pensione 402 miljoni euro ulatuses. Kokku ligi 50 000 muud nõuet maksti samuti välja.

Tegevjuht Petri Niemisvirta avaldus:

 „Eelmine aasta oli Mandatum Life jaoks edukas aasta. Kuuendat aastat järjest olid investeerimistulemused suurepärased. Erakordselt tugev aktsiatulu etendas suurt osa selles. Nii kulude kui riski tulem saavutasid kõrgeima taseme äriühingu ajaloos. Hea tulemuse tõttu on meie solventsuspositsioon tugevnenud veelgi.

Aasta jooksul oli meil tugev müügikasv, kuigi meie kogutud kindlustusmaksed jäid eelmise aasta tasemele. Märkimisväärset osa meie müügikanalite ressurssidest kasutati regulatiivsete muudatuste rakendamiseks.

Seoses varahaldusega arendati edasi koosinvesteerimise lähenemisviisi, et hõlmata laiemat kliendibaasi ja investeerimisvahendite hulka. Koosinvesteerimisstrateegia tähendab seda, et me investeerime sellistesse objektidesse, mis on osaks Mandatum Life ja meie partnerite edukast investeerimistegevusest läbi oma bilansi. 2017. aasta septembris teavitasime äritehingust, kus Mandatum Life omandas Fourton‘i fondid, mille kaudu investeeritakse Kesk-Euroopa äriühingutesse. Tehing võimaldab ühendada kaks rahvusvaheliselt edukat rühma täiuslikuks keskuseks.

2017. aastal pidas 94 protsenti meie personalist Mandatum Life‘i suurepäraseks töökohaks. Me usume, et positiivse töötaja kogemused toovad kaasa hea kliendikogemuse. Mandatum Lifes püütakse muuta klientide kogemusi ja aasta jooksul õnnestus meil tõsta üleüldist kliendirahulolu. Jätkasime investeerimist digitaalteenustesse ja rakendasime Soomes MLi rahaülekande mobiilteenust nii personalifondi kui täiendava pensioni saajate jaoks. Need lähtekohad annavad meile hea positsiooni alustada aastat 2018.

Peamised näitajad 2017. aastal

Kogutud kindlustusmaksed, oma arvel: 960 (1,116) miljonit eurot, Aruandeaasta kasum enne maksustamist: 236 (210) miljonit eurot
Omakapitali tootlus (RoE): 13.3% (15.9)
Solventsuse suhtarv: 182% (160)
Investeeringute tasuvus: 6,5% (7,2) ja eraldatud portfelli puhul 1,8% (4,7)
Keskmine töötajate arv: 525 (543)

Mandatum Life‘i tulem on tervikuna kättesaadav: www.sampo.com/result

Täiendav teave:

Tegevjuht Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tel. +358 10 516 7200
Finantsjuht Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, tel. +358 (0) 50 424 6630
Asepresident Niina Riihelä, turundus- ja kommunikatsioonijuht: niina.riihela@mandatumlife.fi, tel. +358 (0) 40 728 1548