Hajuta ja halda

Tehnoloogiaettevõtete aktsiakursid pöördusid kiirele tõusule, kui tarbimisharjumused internetti suundusid, kuid turismi- ja lennundusettevõtete aktsiad on endiselt sügavas madalseisus. Tagantjärele analüüsides näivad koroona mõjud enesestmõistetavatena. Kuid oleks võinud ka teisiti minna, märgib portfellihaldur Topias Kukkasniemi.

TOPIAS KUKKASNIEMI

raidat

Tänavune aasta on pakkunud investoritele üksikute üliedukate aktsiate alusel lausa muinasjutulisi tulusid, kuid nende kõrval on arvukalt ka haibitud aktsiate seatud lõkse, mis ainult neelasid raha. 2020. aastat ei ole asjatult nimetatud aktsianoppija aastaks, aga teemale võib läheneda ka riskide haldamise aspektist: vaevalt et investeeringute portfelli piisav hajutamine oleks olnud nii oluline kui käesoleval aastal.

Investeerimisturgude käitumine koroonakriisi ajal erineb teatud määral varasematest kriisidest. Kui finantskriisi kõige kriitilisemal perioodil oli raske leida aktsiat, mille hind ei oleks langenud, siis tänavu kevadel algas erinevate tegevusalade aktsiate esile kerkimine pärast lühiajalist ehmatust uue hooga.

Tehnoloogiaettevõtete aktsiakursid läksid kriisi alguses koos ülejäänud turuga selgesse langustrendi, kuid kurss pööras peagi tõusule, kui tarbijad oma ostukavatsused internetti üle kandsid. Võrgukaubanduse ja valmistoidu kaasamüügiteenuste mahu kasv kriisi ajal on olnud hea uudis ka pakendite tootjatele ning avaldanud positiivset mõju nende aktsiakurssidele. Seevastu viirusepandeemiast kõige enam kannatada saanud tegevusalade, näiteks turismi, lennuliikluse ja restoranide aktsiad on endiselt sügavas madalseisus. Aasta jooksul on võidukate ja kriisist enam mõjutatud aktsiate vahe väga suureks kasvanud. Traditsiooniliselt on hajutamisest kõneldes peetud silmas portfelli hajutamist erinevate varaliikide vahel, kuid käesolev aasta on veenvalt tõestanud ka varaliikide sisese hajutamise vajalikkust.

Vaevalt, et investeeringute portfelli piisav hajutamine on olnud millalgi varem nii oluline kui käesoleval aastal

Nähtus ei piirdu aktsiatega. Kriis on mõjutanud mitmel viisil näiteks erinevat tüüpi kinnisvara ning seeläbi nende atraktiivsust investeeringute objektina. Kaugtöö osatähtsus ja turismisektori ootamatu kokkuvarisemine tähendavad keerulisi aegu büroo- ja hotellikinnistute omanikele, kuid võrgukaubanduse buum suurendab ilmselt oluliselt logistikateenuste kinnistute tähtsust. Samuti võisid toiduainekauplusi haldavate kinnistute omanikud tänu pidevale kassavoole keskenduda kriisi ajal muude murede lahendamisele, sest nagu teada, ei ole esmatarbekaupade kauplused rendisummade vähendamist vajanud või taotlenud.

Kuid kui põhjuse ja tagajärgede vahelised seosed on nii ilmselged, miks on investeeringute portfelli üldse vaja hajutada? Kas poleks mõistlikum koguda oma portfelli ainult kriisist võitnud ettevõtete aktsiaid? Ajalugu on selles mõttes imeline nähtus, et tagantjärele analüüsides näib tegelik areng täiesti loogilise ja ainuvõimalikuna. On ühtlasi selge, et inimeste püsimine kodudes aitab kaasa võrgukaubanduse arengule. Kummaline mõeldagi, et keegi võis kevadel teisel arvamusel olla. Veel kevadel oli tõsiseks ohuks massilistest töökaotustest tingitud tarbimismahtude järsk langus, mis oleks negatiivselt mõjutanud ka e-kaubandust. Nüüd tundub, et seda halvimat stsenaariumi on õnnestunud vältida.

Ajalugu on selles mõttes imeline nähtus, et tagantjärele analüüsides näib tegelik areng täiesti loogilise ja ainuvõimalikuna.

Tagantjärele targana tasub siiski meeles pidada, et oleks võinud ka teisiti minna. Mis oleks juhtunud siis, kui maakera oleks koroonaviirusele lisaks tabanud erakordselt võimas päikesetorm, mis oleks suurema osa elektrisüsteemidest totaalsesse kaosesse paisanud? Või kui mingi superviirus oleks inimeselt inimesele nakkumise asemel hoopis rahvusvahelisse andmesidevõrku sattunud? Kas tehnoloogiasektor oleks olnud ilmselge võitja ka selliste stsenaariumide teostumisel?

Üks on kindel: hajutatud investeeringute portfell ei oleks halvimat tulemust andnud ühegi väljapakutud stsenaariumi puhul, kui kõrvutada seda hajutamata, vaid ühele valdkonnale või aktsiale keskenduva portfelliga.  Mõistlikult struktureeritud portfell on alati hajutatud erinevate varaliikide vahel ja ka varaliikide siseselt ning sisaldab seeläbi mitmeid üksteist tasakaalustavaid elemente. Riskide hajutamine on endiselt tõhus viis investeerimisportfelli riskide juhtimiseks.