Mandatum Life Pension+

Valitud periood: ... (aastane: ...)

ML Pension+ on pensioniinvestori vajadustele kohandatud investeerimisportfell. See investeerib sellise varade jaotusega, mis võtab arvesse pikka investeerimisperioodi. ML Pension+ kaudu saate ligipääsu kaasinvesteerimisvõimalustele koos Sampo Gruppiga. Portfell võtab arvesse tuleviku megatrendid nagu näiteks jätkusuutlikkus.

Investeerimisportfell sobib investorile, kes…

  • Investeerib pikaajalise investeerimisperioodiga.
  • Soovib jätta investeerimisotsused professionaali teha.
  • Otsib efektiivset tootlust kasutades olenevalt turuolukorrast nii fikseeritud tulumääraga kui ka aktsiainvesteeringuid.