Ettevõtja elukindlustus — Mandatum Life

Mandatum LifeMandatum Life

Ettevõtja riskikindlustused

Valmistu ootamatusteks ja väldi ebavajalikke riske tulevikus

On kasvav trend sõlmida elukindlustus osanana ettevõtte osanikelepingust. Kui elu toob ette ootamatused ja kriitiline haigestumine või surm lööb vankuma senise toimimismudeli, siis eelnevalt kokkulepitud plaan tagab ettevõtte jätkusuutlikuse. Seeläbi saab kõrvaldada võimalikke konflikte ning erimeelsusi tulevikus.

Uudised

Riskikindlustuse pakutav majanduslik kindlustunne on osa tänapäevasest riskide maandamisest.

Osanike vahel sõlmitakse kokkulepe, et omandus jääb ettevõttesse, kui üks osanikest peaks surema.

Ühe osaniku surma korral saavad tema lähedased piisava rahalise kompensatsiooni ettevõtte omanduse asemel.

Osanike riskikindlustuse kasud

  • Ettevõtte jätkusuutliku toimimise tagamine rasketes situatsioonides
  • Toimivad kokkulepped, et kelle omandusse jäävad osakud, kui keegi peaks surema
  • Võimalike konfliktide ennetamine tulevikus
  • Finantsilise kindlustunde loomine osanikele ning tema lähedastele
  • Vähendab isikliku elukindlustuse võtmise vajadust

Teenused

Elukindlustuse kaitse

Kui ettevõttel on oluliselt panustavaid omanikke rohkem kui üks, siis tasub kaaluda, kuidas jätkub tegevus ühe omaniku ootamatu surma korral. Elukindlustuslepinguga saad tagada, et raskel hetkel korvab kindlustus võimalikku majandusliku kahju.

Õnnetusjuhtumi kaitse

Täiendavalt on võimalik täiendada kindlustuskaitset õnnetusjuhtumi trauma, invaliidsuse või surmajuhtumi hüvitisega. Töölt eemalviibime võib võtta aega ning sellega kaasnevat rahalist kulu on võimalik katta kindlustushüvitisest.

Kriitiliste haiguste kindlustuskaitse

Statistika on halastamatu - iga viies inimene haigestub enne 65. eluaastat mõnda raskesse ja kaua paranemist nõudvasse haigusesse. See on majanduslik keerukas aeg, kus tuleb võtta aega endale ja finantsiline tugi on abiks.

Soovin tulla nõustamisele

Helista meile 681 2300 või täida kontaktvorm


Täites kontaktvormi annad oma nõusoleku, et Mandatum Life töötleb sisestatud isikuandmeid nõustamisele kutsumise eesmärgil. Oma kehtivate lepingutega seotud korraldusi saad edastada klienditeeninduskeskkonnas E-life.

Soovin saada turundusteavet Mandatum Life’i toodete ja teenuste kohta.

Mandatum Life annab teada, et sul on alati võimalus oma nõusolek tagasi võtta, saates sellekohase teate e-postiga aadressile info@mandatumlife.ee.

Lisainfo: loe privaatsuspoliitikat.

Täname! Võtame Sinuga peagi ühendust.
Captcha failed. Please try again.