Tingimused ja hinnakirjad

Elukindlustus

Tingimused

TL’19 Traditsiooniline elukindlustus tingimused (kehtivad alates 01.01.2019)
AD’18 Surm õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtivad alates 01.01.2019)
AT’18 Trauma õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtivad alates 01.01.2019)
ADB’18 Invaliidsus õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtivad alates 01.01.2018)
CI’19 Kriitlised haigused tingimused (kehtivad alates 01.01.2019)

Tingimused kehtivatele, kuid mitte enam pakkumises olevatele lepingutele:
TL’18 Traditsiooniline elukindlustus tingimused (kehtivad alates 01.01.2018)
CI’18 Kriitlised haigused tingimused (kehtivad alates 01.01.2018)
AT’16 Trauma tingimused (kehtivad alates 18.01.2016)
ADB’16 Invaliidsus tingimused (kehtivad alates 01.05.2017)  
Traditsiooniline elukindlustus tingimused (kehtivad alates 01.10.2013)
Traditsiooniline elukindlustus (lisakindlustusteta) tingimused (kehtib lepingutele, mis on sõlmitud 01.05.2013–01.10.2013) 
Traditsiooniline elukindlustustus (kehtib lepingutele, mis on sõlmitud 21.12.2012–30.04.2013)
Surm õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtivad alates 01.10.2013)
Trauma õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtivad alates 01.09.2015)
Invaliidsus õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtivad alates 01.10.2013)
Kriitilised haigused tingimused (kehtivad alates 01.10.2013)
Trauma õnnetusjuhtumi tagajärjel tingimused (kehtib lepingutele, mis on sõlmitud 01.10.2013–31.08.2015)
Riskielukindlustuse üldtingimused (sõlmitud lepingutele kuni 21.12.2012)
Laenukindlustuse üldtingimused (sõlmitud lepingutele kuni 21.12.2012)
ÕL’10 Õnnetusjuhtumi lisakindlustuse tingimused (kehtib lepingutele, mis on sõlmitud 01.09.2003–31.03.2005)
IP’10 Invaliidsuse raskusastme määramise tabel (kehtib lepingutele, mis on sõlmitud  01.07.2000–31.03.2005)
Lihtne elukindlustus tingimused (kehtivad alates 01.10.2011)