Coworking-nähtus huvitab ka suurettevõtteid

Kuidas näeb töötamine välja tulevikus? Üks uute töötamisviiside nähtustest on coworking, mida kasutatakse aina enam ja enam.

Coworking

Coworking on sõna, mis on hakanud pidevalt esile kerkima ärielu erinevates sektorites erinevates seostes. Coworking’u puhul on tegemist paindlike tööruumidega, mida erinevad töötajad omavahel jagavad. Paljud seostavad vabas vormis coworking-ruume idufirmade, väikeettevõtjate ja vabakutseliste boheemlike kodudega, aga see nähtus huvitab üha rohkem ka suurettevõtteid.

Kui vaadata võrdluseks, mis toimub Soomes, siis coworking-ruumide üks teerajajaid on olnud Innovation House, mis loob coworking-ruume Espoos Otaniemis, Helsingis Kallios ja viimase avanguna ka Singapuris.

Innovation House Finland Tegevjuht Petra Erätuli-Kola sõnul ei ole coworking’u puhul küsimus ainult füüsilises ruumis, vaid kollektiivis, kus ettevõtja saab toetust ja abi kasvuks.

Coworking on tõusnud väljakujunenud töötamisviisiks, sest see annab erinevatele tegutsejatele nii palju lisaväärtust. Idufirmadele on see töötamiseks täiuslik lahendus, sest tegevust on võimalik ettevõtte kasvades ja olukordade muutudes laiendada kiiresti ja paindlikult,” ütleb Erätuli-Kola.

Petra Erätuli-Kola

Petra Erätuli-Kola

Ka kasvuettevõtted ja isegi suurettevõtted on näinud uue töötamisviisi eeliseid. Suur osa coworking-ruumide väärtusest ongi seotud võrgustike ja töötajate ühteliitmisega.

“Meie tegevuses on lisaks avatud ja paindlikele ruumidele keskne liikmete koostöö: informatsiooni, kontaktide, kogemuste ja oskuste vahetus. Tahame tuua õigete koostööpartnerite leidmise oma liikmete argipäeva osaks,” kirjeldab Erätuli-Kola.

Tööd saab kergesti vaba ajaga ühendada, aga sellest võib olla ka kasu

Teine tegur coworking-keskkondade populaarsuse juures on kollektiivsus. Erinevad ja erineva suurusega tegutsejad tunnevad end hästi sama katuse all, kus tuntakse rõõmu teiste õnnestumistest ja veedetakse koos aega nii tööd tehes kui väljaspool seda.

“Meie unistuseks oli muuta tõeliselt töötamiskultuuri ja luua koht, kus lisaks müügile ja töötamisele tõuseb esile ka positiivsuse jõud. Usume, et end hästi tundev ettevõtja on edukas ettevõtja,” rõhutab Erätuli-Kola.

Eriti väikeste tegutsejate argipäeva kergendavad lähedale toodud vajalikud teenused, nagu raamatupidamisfirmad ja õigusteenused. Nii saab ettevõtja aega säästa ja keskenduda oma tegevusele.

Suuremad ettevõtted otsivad innovatsiooni

Coworking-tegevus huvitab ka keskmise suurusega ja suurettevõtteid, sest ka seal on tugev soov pääseda idufirmamaailma ja uute innovatsioonide keskele. Mõned tahavad pakkuda oma personalile uutmoodi ja erinevaid tööruume näiteks ideede genereerimiseks ja loovaks planeerimiseks.

“Suuremad ettevõtted kasutavad meie kollektiivi liikmeks olekut idufirmadega kohtumiseks oma äritegevuse arendamise vaatepunktist. Näiteks Mandatum Life on korraldanud meil oma hackaton’i, kus idufirmad võistlevad oma teenuste arendamise ideedega. Võitja on juba saanud hakata oma ideid koos Mandatum Life’iga ellu viima,” ütleb Erätuli-Kola.

 “Usume, et end hästi tundev ettevõtja on edukas ettevõtja.”

Coworking sobib hästi maailma, kus töötamine on üldiseltki muutunud varasemast paindlikumaks ning virtuaalsus ja jagamismajandus on igapäevased.

Igasuguse tööga coworking ja avatud ruumid loomulikult ei sobitu.

„On näiteks keeruline ette kujutada, et suurettevõte tooks oma majandusüksuse coworking-ruumi,“ ütleb Mandatum Life’i kliendikogemuse ja müügitoetusüksuse direktor Tuomas Simonen. Sellest hoolimata näeb Simonen coworking’ul endiselt palju kasvuvõimalusi. Üha enamad ettevõtted mõistavad, kui tähtis on panustada töötajate heasse enesetundesse ja pakkuda neile parajasti käsil olevaks tegevuseks sobivaid tööruume.

Konveieritöö nõuab tipptasemel häälestatud tootmisliine, call-center’id funktsioneerivad tõhusalt avatud kontoris. Informatsiooni- ja eksperttöö vormid on mitmekülgsemad ja seega ka nende tööruumide nõuded. Ka Innovation House’is on populaarsed ettevõtete oma tööruumid. 2017 aasta uuringu Global Coworking Survey järgi võtavad coworking’u omaks eriti IT-, meedia-, turundus-, müügi- ja konsultatsioonivaldkonnas töötavad inimesed. „Töötamisviisid ja sedamööda ka tööruumid on edaspidi üha mitmekülgsemad ja paindlikumad. Coworking on selles muutuses üks märkimisväärne trend, nii et see valdkond jätkab kindlasti kasvu,“ usub Simonen.

Autor: Maiju Oikarinen
Fotod: Innovation House Finland


Similar articles