Turuülevaade: turud toetuvad varasemast rohkem keskpankadele

Juunis oli turgude areng positiivne kaubandus- ja geopoliitilistest pingetest hoolimata. Ka ettevõtete kasumiprognooside langus ei viinud turgude meeleolu alla. Keskseim tegur muutuses minoorsevõitu maiga võrreldes oli turgude tõlgendus rahapoliitika muutumisest varasemast lõdvemas suunas. Intressitase on langenud üha madalamale, mis annab lisatuge investeeringute hindamistasemete tõusule.

tootluse prognooside muutused

Joonis 1: S&P 500 indeksi sektoripõhised tootluse prognooside muutused perioodil 2017-2019 (võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, %)

Viimaste avalduste põhjal näevad keskpangad majanduskasvu hääbumist praegusega võrreldes ja inflatsiooni mõõdukamaks muutumist. See annab keskpankadele rohkem liikumisruumi rahapoliitikas ja teiselt poolt eeldab stimuleerivamat rahapoliitikat eesmärgipärase hinnastabiilsuse säilitamiseks. Euroopa Keskpanga Portugalis Sintras peetud foorumil märkis president Mario Draghi, et intressimäära langus ja väärtpaberite ostuprogramm on endiselt võimalikud meetmed EKP tööriistakastis. Turgude tõlgenduse järgi vihjas Draghi avaldus stimuleerimismeetmetele võib-olla hiljem sügisel.

USA keskpanga juhtkonna liikmed korrigeerisid samal ajal juunikuisel koosolekul oma hinnanguid intressimäära tulevase taseme kohta allapoole. Turgudel võeti ka see informatsioon vastu positiivselt. Investorid võivad aga olla tulevaste meetmete hindamisel asjatult lootusrikkad.

Turud ootavad nüüd USA keskpangalt Fedilt kuni protsendist intressilangust järgmise aasta jooksul, millest esimest nähtaks juba juuli lõpu koosolekul. Samal ajal on USA-s tööturg, mida üldiselt peetakse tähtsaimaks eraldiseisvaks inflatsiooni tagant tõukajaks, tööpuuduse rekordmadalal püsides pinges. See on aga tõstnud palgatasemeid ehk tunnitasude kasv on selgelt eelmiste aastatega võrreldes suurem. Viimase aja kommentaaridest hoolimata ei saa Fed inflatsiooni kiirenemise võimalust täiesti kõrvale heita.

Juuni lõpus ohjeldaski USA keskpanga juht Jerome Powell turgude hinnanguid, vihjates, et turud on keskpanga sõnumitele üle reageerinud. Kui pikema ajaperioodi jooksul keskpankade stimuleerivam kurss toetab investeerimisturge, siis lühikese ajaperioodi jooksul on olemas risk, et turud ootavad keskpangalt liiga palju ja liiga kiiresti. Keskpankade vastumeelsus teha teoks turgude oodatavad intressi langetamised tekitaks surve investeerimisturgude hindamistasemetele aasta teisel poolel.

Kasumiprognoosid langevas suunas, aktsiad taktikaliselt kerges alakaalus

Keskpangapoliitika kõrval on kesksemad investeerimiskeskkonda mõjutavad tegurid kaubandusläbirääkimiste edasiliikumine ja ettevõtete kasumiprognooside areng. Osakas peetud G20 riikide kohtumisel saavutati veel üks vaherahu USA ja Hiina vahelises kaubandustülis. Nagu eelmise sügise samasugusel kohtumisel lepiti ka nüüd kokku, et uusi impordi- ja eksporditolle ei kehtestata. Lisaks sellele kuulutati, et osa juba ellu viidud kaubandust piiravatest meetmetest tühistatakse, muu hulgas telekomiettevõtet Huawei puudutavad.

Kuigi kokku lepitud üksikasjadest on seni vähe teada, annab see julgustava signaali poliitikute tahte kohta hoida teineteise kaubandusalase ületrumpamise majanduslikud mõjud minimaalsena. Investeerimisturgudel võeti uudis vaherahu kohta vastu positiivselt.

Aktsiaturgude keskpankadelt tulevate uudiste tõukel on ettevõtete kasvuprognoose taas allapoole täpsustatud. Teisest kvartalist alates ennustatakse USA ettevõtete kasumite vähenemist aastatagusega võrreldes protsendi võrra.

Eelmine langus kasumites toimus 2016. aastal, kui kasumite kahanemine leidis aset peamiselt energiasektoris, sest nafta hind kukkus sajalt dollarilt alla kolmekümnele. Nüüd on kasumite kahanemine laiaulatuslikum (Joonis 1), peegeldades muu hulgas üle-eelmisel aastal tehtud maksukärbete investeeringutele ja tarbijanõudlusele avaldatud mõju hääbumist.

Ka kaubandustüli venimine peegeldub kasumite arengus. Kõige nõrgemat kasumite arengut oodatakse kommunikatsiooniteenuste valdkonnas, kuhu kuuluvad näiteks Facebook, Google, Verizon ja Netflix. Samal ajal oodatakse tervishoiuvaldkonna ettevõtetelt nagu Johnson & Johnson, Pfizer ja United Health kõige suuremat kasumi kasvu.

Ettevõtete ennustatava tulemuste saavutamise vormi nõrgenedes toetub aktsiaturgude hinnatase seega üha rohkem madalale intressitasemele. See suurendab aktsiaturgude tundlikkust negatiivsetele uudistele või üllatavatele intresside liikumistele ülespoole. Oleme hoidnud aktsiad taktikaliselt kerges alakaalus kaubandus- ja geopoliitilise ebakindluse, kindlustundeindeksite nõrgenemise ja ettevõtete kasumiprognooside langemise tõttu. Alakaal on saavutatud, vähendades arenevaid turge, mis on tundlikumad kaubanduspoliitilistele riskidele ja tugevale dollarile. Pikema perioodi jooksul on aktsiate tootlusootus hea, eeldades, et maailmamajanduse kasv jätkub.

Euroala intressitase on rekordmadal

Keskpankade üha stimuleerivamas suunas muutunud kommunikatsioon surus intressitaset juunis allapoole. Näiteks Saksamaa kümneaastase riigilaenu tootlustase on ligi -0,4%. Intressiinvesteeringutes peab seega investor tootluse saamiseks riski kandma.

Hoiame alakaalus eriti Euroopa riigilaene madala tootlustaseme tõttu. Intressiinvesteeringute risk kestvusega mõõdetuna on hoitud turuindeksist mõõdukamana. Intressiinvesteeringutes on rõhk Põhjamaade ettevõttelaenudel, mille tootluspotentsiaali peame endiselt heaks. Madal intressitase suurendab lisaks aktsiatele ka alternatiivsete investeeringute atraktiivsust võrreldes intressiinvesteeringutega. Alternatiivsed investeeringud nagu otselaenud ettevõtetele, kinnisvaraarendusprojektid ja investeeringud noteerimata ettevõtetesse on meie allokatsioonilahenduste investeeringute keskne osa.

Loobusime juunis investeeringutest USA pika perioodi riigilaenudesse umbes +5,5-protsendise tootlusega. Laenud hangiti portfellidesse mai alguses. Samal ajal lisasime veidi Ameerika, lühiajalisi ja madala riskiga investeerimisjärgu ettevõttelaene, kui dollar juunis euroga võrreldes nõrgenes. Mais toimunud müükide järel on sularaha hulk portfellides endiselt suur. Intressitaseme langedes suve alguses on atraktiivseid tootlusvõimalusi vähe. Turu kõikumine võib pakkuda atraktiivsemaid võimalusi suve jooksul, kui saame uutes investeeringutes ära kasutada oma sularahapositsiooni.

 

investeeringute paigutused


Similar articles