Ajutine viivitus seoses mõningate Danske Invest fondidega

Danske Invest on peatanud kliendi korralduste täitmise osades Soomes ning Taanis registreeritud fondides klientide huvide ja omakapitali kaitsmise eesmärgil. Katkestuse põhjuseks on jätkuv ebastabiilsus investeerimisturgudel, mis takistab hankida usaldusväärseid turuandmeid vastavalt fondi reeglitele. Sellest tulenevalt ei ole võimalik õigesti hinnata fondiosakute väärtust ja on vajalik peatada nende fondidega seotud korralduste täitmine.

Kauplemise peatamine põhjustab viivitusi tehingute teostamisel kindlustuslepingutes. Kui antakse korraldus (näiteks väärtpaberi vahetamise või osalise realiseerimise korraldus) investeerimisobjekti kohta, millega kauplemine on peatatud, teostab Mandatum Life tehingu esimesel võimalusel pärast katkestuse möödumist Danske Investis. Korraldus täidetakse hinnaga, mille Danske Invest avaldab pärast katkestust.

Lisainformatsiooni ning nimekirja fondidest, mida katkestus puudutab leiate Danske Invest lehelt (soome keeles)


Similar articles