8 fakti kriitiliste haiguste kindlustuse kohta

Kui ootamatult diagnoositud kriitiline haigus lööb elurütmi sassi, siis vähendab kindlustushüvitis kaasnevaid rahalisi muresid ning võimaldab keskenduda paranemisele.

vesipisarat_abstrakti

1. 

Tõsine haigestumine on alati ootamatu ja elukorraldust märkimisväärselt mõjutav sündmus. Kahjuks võib see olukord üllatada iga viiendat eestlast kõige aktiivsemas eas. Korraga pead lisaks kodu, laste ja igapäevaeluga hakkama saamisele seisma silmitsi oma hirmude ja valuga. Enamik paraneb, kuid igapäevaelu peatub mõneks ajaks.
Ainult riiklikust ravikindlustusest ei pruugi haiguse ajal igapäevaste kulude katmiseks piisata. Ühekordne kriitilise haiguse kindlustushüvitis võimaldab igapäevaelu vastavalt muutunud oludele ümber korraldada.

*Iga viies eestlane haigestub enne 65. eluaastat mõnda kriitilisse haigusse nagu vähk, infarkt, insult või Alzheimeri tõbi (allikas: Tervise Arengu Instituut).

2. 

Kriitilist haiguste kindlustushüvitis on ühekordne maksuvaba summa, mis makstakse välja haiguse esmakordsel diagnoosimisel. Kriitiliste haiguste hulka kuuluvad näiteks vähk, infarkt, insult, neerupuudulikkus ja veel mitu enamlevinud rasket haigust. Nimekiri kaitse alla kuuluvatest 18 haigusest on siin.

Hetkel, mil asju, millele mõelda, on palju, vähendab rahaline kindlustunne majanduslikke probleeme ja võimaldab keskenduda kõige tähtsamale  ̶  tervenemisele.

3.

Paljude haiguste korral on vajalik kiire täiendav ravi ning on hea teada, et teil on rahalised vahendid minna vajadusel tasulise eriarsti vastuvõtule, mitte oodata pikkades ravijärjekordades. Hüvitist saate kasutada oma äranägemise järgi täiendavaks raviks, taastumiseks, laenude tagasimakseks või muuks.

4.

Raske haiguse tõttu võivad löögi alla sattuda senised sissetulekud. Vajadus kindlustuskaitse järele on kõige suurem, kui peres on alaealisi lapsi või olete võtnud laenu* või sõlminud liisinglepinguid. Kriitiliste haiguste kindlustuse saate sõlmida elukindlustuslepingu lisana.

*Kui olete võtnud laenu, siis soovitame sõlmida elukindlustuslepingu vähemalt laenujäägi ulatuses. Loe laenuvõtja kindlustuse kohta täpsemalt.

5.

Kindlustushüvitis võiks olla võrdne teie kahe aasta sissetulekuga. Täpse suuruse saate ise otsustada ise kuni 100.000 euro ulatuses. Soovi korral saate pärast kindlustuslepingu sõlmimist summat ka muuta. Ühekordne kriitiliste haiguste hüvitis ei mõjuta teisi sama lepinguga kaetud kindlustuskaitseid.

6.

Kindlustuse saate sõlmida kuni 65. eluaastani. Kindlustuse tingimused ja maksumus sõltub vanusest, tervislikust seisundist ja eluviisist. Tähtis on, et olete kindlustuse sõlmimise hetkel terve. Näiteks 35-aastase mittesuitsetaja jaoks on 40 000 euro suuruse kindlustuskaitse hind 11,37 eurot kuus. Kindlustusmakse muutub vastavalt vanusele. Samuti saab kriitiliste haiguste kindlustuskaitse osta lastele. 20 000-eurone kindlustuskaitse  15-aastasele lapsele maksab 1,86 eurot kuus.

7.

Kriitiliste haiguste kaitse jõustub 90 päeva pärast lepingu sõlmimist ehk kaitse alla kuulub haigestumine, kui esmane diagnoos saadi mitte varem kui 3 kuud pärast lepingu jõustumist. Kindlustuskaitse lõpeb, kui hüvitis on välja makstud, te katkestate lepingu või saate 65-aastaseks.

Lepingust saate soovi korral ka loobuda. Samas on hea teada, et kindlustuse hind arvestati teie lepingu alguses esitatud terviseandmete alusel. Kui tulevikus soovite lepingut taastada, hinnatakse teie tervise seisundit uuesti ning makse arvutatakse selle hetke vanuse ning tervise järgi.

8. 

Hüvitise saamise tingimus on, et kindlustatud isik taotleb hüvitist oma eluajal, kõige varem 30 päeva pärast esmase diagnoosi saamist. Lähedaste majanduslikuks toimetulekuks kindlustusvõtja surma korral annab hüvitise sõlmitud elukindlustuskaitse.


Similar articles