Wahlroos hoiatab surnud kassi põrke eest: ”Ei ole veel õige aeg aktsiaosakaalu tõstmiseks”

wahlroos

2018. aasta oli investoritele raske, sest nii aktsia- kui ka intressituru tootlus jäi nõrgaks. Meeleolud turul aasta lõpus olid sünged, samal ajal hakkas maailmamajanduse olukorra kohta tulema üha rohkem muret tekitavaid teateid.

Sampo juhatuse esimees Björn Wahlroos peab turu ebakindlat meeleolu põhjendatuks ja 2019. aasta alguses nähtud ettevaatlikku tõusu börsil tõenäoliselt „surnud kassi põrkeks”.

„Ma ei hakkaks veel aktsiate osakaalu kasvatama. Viimastel nädalatel nähtud tõus börsidel näib kahtlaselt niinimetatud surnud kassi põrkena ehk ajutiseks jääva kergendusena,” ütleb Wahlroos.

„Vähemalt ei tasu oodata, et börsidel oleks oodata mingit pikaaegset tõusujoovastust. Volatiilsus ja ebakindlus viitavad sellele, et riskitase on kõrge.”

Wahlroos põhjendab oma arvamust maailmamajanduse olukorraga ja rõhutab eriti Hiina tähtsust.

„Hiina majanduskasv on dramaatiliselt aeglustunud. Kõik Hiina valitsusest sõltumatud mõõdikud viitavad sellele, et Hiina majanduskasv ei ole lähedalgi ametlikule kasvunumbrile ehk enam kui kuuele protsendile. Tegelikult ma ei usu, et Hiina kasvutempo oleks praegusel hetkel isegi neli protsenti.”

Hiina majandusprobleemid
ilmnevad kiiresti ka Euroopas.

Wahlroosi sõnul võib Hiina juhtkond oma kasvunumbreid ilustada aasta või kaks. Sellest pikemal ajaperioodil tõusevad probleemid vältimatult pinnale, kui majanduskasvu tagasi rööpasse ei saada.

„See on loomulikult raske aeg Hiina juhtkonna jaoks, mille usutavus sõltub pea täielikult riigi majanduskasvust.”

Hiina majandusprobleemid ilmnevad kiiresti ka Euroopas. Näiteks Saksamaa tööstustoodang pöördus aasta lõpus langusesse.

Hiina ja USA kaubanduskokkulepe võib pakkuda Hiina majanduse olukorrale kevade jooksul väikest kergendust. Wahlroos peab kaubanduskokkulepet tõenäoliseks, aga ei usu, et see muudaks maailmamajanduse põhimeeleolu.

Donald Trump rääkis uuesti läbi NAFTA lepingu Mehhiko ja Kanadaga, see on selge sõnum Hiinale: Trumpiga saab asju kokku leppida, kui talle tehakse mingeid järeleandmisi. Ja kui Hiina peab oma majanduse olukorra pärast jõudma kokkuleppele, siis usun, et selleni ka jõutakse.”

Krahhi ei ole silmapiiril

Kuigi Wahlroos suhtub maailmamajanduse väljavaadetesse ettevaatlikult, ei näe ta märke suurema kriisi või turukrahhi kohta.

„Pikalt jätkunud tõusuperioodi järel on majanduse pildi süngemaks muutumine teinud investorid aktsiaturul väga ettevaatlikeks. Ma siiski ei usu mingisse katastroofilisse krahhi. Olukord on täiesti erinev kui näiteks üle kümne aasta tagasi. Erinevalt 2007. aastast on pangandussüsteem tugevalt kapitaliseeritud ja meil ei ole samasugust üksikut mürgist omandiklassi kui subprime-eluasemelaenud siis.”

„Siiski on meil väiksemaid probleeme. Ma võib-olla ei näe Kouvola-Tampere-Vaasa-Oulu joonest põhjas ja idas asuvat kinnisvara tagatisväärtuse poolest eriti ahvatlevana. See on aga globaalses mõõtkavas kaduvväikese suurusega omandiklass.”

Eelmine aasta oli investorite hapnikutest

Wahlroos usub, et turul on ees suure kursi kõikumise ja külgsuunalise liikumise aeg ilma selge tõusu- või langustrendita.

Selles turukeskkonnas kutsub Wahlroos üles investoreid pöörama pilku traditsioonilistelt aktsia- ja fikseeritud tulumääraga investeeringutelt objektidele, mis ei korreleeru tugevalt traditsiooniliste omandiklassidega.

„Investoril tasub kaaluda mitmekülgsemaid investeerimisstrateegiaid. Turu ebakindlus on nüüd mitmete erinevate mõõdikute järgi suurem, kui see on olnud eelneva kaheksa või kümne aasta jooksul. Paljud investeerimistooted saavad volatiilsusest kasu, aga tavalised obligatsioonid või aktsiad ei kuulu nende hulka. Aktiivne portfellihaldus, treidimine, hedge-fondid ja muud alternatiivsed strateegiad näivad praeguses keskkonnas ahvatlevatena.”

Wahlroos õhutab pöörama tähelepanu hedge-fondide ja alternatiivsete investeerimistoodete arengule eriti eelmise aasta osas.

„Eelmine aasta kujutas endast suurepärast hapnikutesti ebatraditsioonilistele investeerimisstrateegiatele. Alternatiivsed investeerimisobjektid ja strateegiad, mis arenesid eelmise aasta erandlikus turukeskkonnas stabiilselt, annavad viiteid selle kohta, et objekti tasub kaaluda.”

Foto: Sampo plc


Similar articles