Turuülevaade: Aktsiad on märgatavalt odavnenud

Oktoobri keskpaigas korrigeeriti peaaegu kõigil maailma tähtsamatel aktsiaturgudel aktsiahindu allapoole. Aktsiate müügisurvele on kaasa aidanud majanduskasvu mõnetine kahanemine, kaubandusvoogude vähenemine ning kaubandussõjast tingitud ebakindlus. USA ettevõtete 3. kvartali majandustulemused vastasid kokkuvõttes ootustele: kasumite kasvuks on ligikaudu +20%, mis on endiselt väga hea näitaja. Euroopas, Hiinas ja arenevatel turgudel on majandustsüklite suhtes tundlikud aktsiad käesoleval aastal kesise sooritusega olnud ning paljude aktsiate hinnad on märkimisväärselt langenud. Kui maailmamajandus järsult langema ei hakka ning kasumite kasvu soosivad tingimused järsult ei muutu, siis võib öelda, et aktsiaturgudel on praegu allahindluste aeg.

Loe edasi eesti keelset kokkuvõtet turuülevaatest
Täisversioon turuülevaatest inglise keeles

Mandatum Life korraldab regulaarselt investeerimisalast videoseminari Market Outlook (inglise ja soome keeles), mis võimaldab kuulata kõige uuemat turuülevaadet, infot protfellihaldurite viimastest investeerimisotsustest ja nende tagamaadest.

Vaata inglise keelset videoseminari siit.
Vaata soome keelset videoseminari siit.

 


Similar articles