Suurinvestoreid ahvatlevad alternatiivsed investeeringud

Üha rohkem investoreid otsivad riskiga kaalutud tootlust alternatiivsetest investeeringutest. Eelkõige Private Debt objektid on viimastel aastatel oma populaarsust kasvatanud.

Praegust turukeskkonda võib pidada traditsioonilise püsitulu- ja aktsiainvesteerimise seisukohalt keeruliseks ning näiteks riigilaenude tootlusootused lähitulevikuks on nullilähedased. Sel põhjusel otsib üha rohkem suurinvestoreid nüüd riski suhtes suuremat tootlust alternatiivsete investeeringute abil. Alternatiivsete investeeringute all mõeldakse üldiselt traditsiooniliste noteeritud intressi- ja aktsiaturgude hulka mittekuuluvaid turge, näiteks kinnisvarainvesteeringuid, infrastruktuuriprojekte, erinevaid laenuinvesteeringuid või kapitalifonde.

Huvi Private Debt objektide vastu on Põhjamaades kasvanud

Põhjamaade suurinvestorite huvi alternatiivsete investeeringute vastu on viimastel aastatel varasemaga võrreldes kasvanud ja eelkõige Private Debt objektid ehk ettevõtetele antavad otsesed laenud on kerkinud endisest suurema investorite seltskonna teadvusse. Private Debt objektide müük ei ole sama paindlik kui näiteks aktsiate müük, aga pika ajaperioodi jooksul on need tootlusootuste tõttu huvitav lisa paljude investorite portfelli.

„Varaklassina on Private Debt kolme viimase aasta jooksul oma positsiooni osana institutsionaalsete investorite investeerimisplaanidest kindlustanud. Suured institutsionaalsed investorid on huvitatud eriti kestvatest Private Debt programmidest, millisel juhul võivad nad jääda enda poolt heaks hinnatud investeerimisprogrammi aastast aastasse ja nad ei ole sunnitud pidevalt uusi lühikese perioodi partnereid otsima,” ütleb Mandatum Life’i institutsionaalse varahalduse juht Taneli Törmänen.

Ka muude alternatiivsete investeerimisobjektide nõudlus on püsinud tugev. „Kuigi turuolukord on olnud viimastel kuudel ebakindel, näeme varasemaga võrreldes tugevnevat nõudlust mitmete alternatiivsete investeeringute suhtes. Me suudame endiselt leida turult ahvatleva tootluspotentsiaaliga objekte näiteks Private Debt’is ja teatud hoolikalt valitud kinnisvara, mille tootlust saab parandada parema kinnisvarajuhtimisega,” ütleb Mandatum Life’i alternatiivsete investeeringute juht Jussi Tanninen.

„Kui investor saab endale lubada paindlikkust likviidsuses ning on valmis siduma end pika investeerimishorisondiga, on alternatiivsed investeeringud endiselt ahvatlev võimalus.”

Autor: Anni Varpula


Similar articles