Investorit ei aita, kui temal on õigus, aga turg eksib

Turg on keeruline tervik ja ainult hinnakõvera põhjal ei ole võimalik teha järeldusi hea investeerimisobjekti leidmiseks, kirjutab portfellihaldur Samuli Outinen.

Aktsiaturud lihtsustatakse tihti kahemõõtmelisteks graafikuteks, kus püstteljel on hind ja põikiteljel aeg. Selliselt pildilt saab ühe silmapilguga ettekujutuse, kuidas aktsiakurss on teatud ajavahemikul arenenud.

Tegelikkuses on turg siiski märkimisväärselt keerulisem tervik. Hinnakõvera või mõne muu üksiku kahe muutujaga graafiku järgi üksi on pea võimatu teha järeldusi hea investeerimisobjekti leidmiseks.

Lisaks hinnakõverale jälgivad paljud investorid investeerimisotsuseid tehes hoolikalt näiteks analüütikute ennustusi. Probleem on selles, et tulemused või kasvuennustused ei ole tihti kõige täpsemad. Lisaks sellele liiguvad turud sageli ennustustest eespool: kurssidel on kombeks pöörduda üles või alla enne, kui analüütikud jõuavad oma ennustusi uuendada.

Isegi juhul kui investor teaks täpselt ettevõtte järgmise aasta tulemusi, ei tähenda see, et ta oskaks teha selle põhjal õige investeerimisotsuse. Kõnealune investor peaks andma õige hinnangu ka selle kohta, mida teised investorid (mitte ainult analüütikud) turult ootavad.

John Maynard Keynes kirjeldas turgu kunagi võistlusena, kus võistlejad peavad ennustama teiste võistlejate arvates kauneimat isikut. Sellises võistluses ei piisa vaid enda arvates kauneima valimisest, vaid peab hindama, keda teised kauneimaks peavad. Tõeliselt tark ennustaja pakub seda, mida teised ootavad, et teised pakuvad ja nii edasi.

„Isegi kui kujutleks, et investor teab täpselt ettevõtte järgmise aasta tulemusi,
ei tähenda see, et ta oskaks teha selle põhjal õige investeerimisotsuse.”

Hea näide turumeeleolu, investorite ootuste ja reaalse maailma suhte kohta saadi jaanuaris. Rehvitootjana tuntud Continentali aktsiakurss langes eelmise aasta lõpus teravalt. Pika kursilanguse järel andis Continental lõpuks tulemushoiatuse. Siiski pöördus jaanuarikuise tulemusehoiatuse järel Continentali aktsiakurss tõusule, sest turu ootus majandustulemustele oli veelgi hullem. Keynesi iludusvõistluse võrdlust kasutades oli tulemusehoiatus ootustest või ootuste ootustest parem.

Selliseid näiteid on nähtud mitmeid: Saksa keemiaettevõte Covestro, Prantsuse kodukaupade tootja Maisons du Monde, Soomest tulevad esimese hooga meelde UPM ja Stora Enso. Nende kõigi puhul nägime eelmise aasta lõpus järsku kursilangust ilma suurte muutusteta lähiaastate tulude väljavaadetes.

Kuna lühikese ajaperioodi kursi areng on selliste ootuste peegeldus, keskendub Mandatum Life’i portfellihaldus ettevõtete pika perioodi potentsiaalile. Ettevõtte pikema perioodi arengut hinnates võib saada parema arusaama sellest, mis on ettevõtte tegelik väärtus nüüd ja tulevikus.

Võtame näiteks kas või UPM-i. Ma ei ole ise mingil juhul hinna ja tulemuse suhet näitava P/E-koefitsiendi sõber. See on üksikult sama nõrk investeerimispõhjendus kui hinnakõvergi, sest see ei ütle midagi ettevõtte kassavoo, bilansi, tasuvuse või kas või investeeritud omakapitali tootluse kohta, aga seda kasutatakse lihtsustamise ja näitlikustamise pärast.

Eelmisel sügisel maksis UPM-i aktsia 34,5 eurot ja samal ajal ootas turg ettevõttelt tulemust aktsia kohta 2,2 ehk tõlkes, P/E-suhe oli ettevõtte oma ajalooga võrreldes kõrge, 15,7. Eelmise aasta lõpupoolel langes UPM-i aktsia kurss nende tippnumbritega võrreldes aga enam kui kolmandiku võrra. Kui võtta UPM-i P/E-koefitsitsendiks ajalooline pika perioodi keskmine, umbes 13, siis ootasid investorid aastalõpu kursilanguse alusel, et UPM-i majandustulemus langeb suvel oodatuga võrreldes 25 protsenti. Selline tulemuse langus UPM-i suguse ettevõtte puhul tähendaks juba tõsiseid probleeme maailmamajandusele. Eelpool mainitud viis ei ole mingil juhul teaduslik või ainus viis asjale läheneda, aga tihti asetab see asjad perspektiivi ja aitab olukorda segasel hetkel mõista.

Lõpuks naaseme siiski selle juurde, et investeerimisotsus tuleb teha olemasoleva informatsiooni abil. Kuigi nüüd oskaksime ennustada täpselt UPM-i alanud aasta tulemuse aktsia kohta, ei suuda me siiski öelda kus hakkab aktsia hind olema ja kas praegu on õige aeg osta või mitte. Investeerimine on pikaajaline tegevus ja seetõttu keskendumegi me rohkem kvaliteetsete ettevõtete otsimisele, mitte üksikute hinnakõverate tõlgendamisele. Kui ettevõte areneb õiges suunas, küll aktsia kurss sellele varem või hiljem järgneb.

Samuli Outinen
Portfellihaldur
Mandatum Life


Similar articles