Investor võib end kliimariskide eest kaitsta mitmel viisil

air-pollution-business-clouds-459670

Teatud tegevusalade välistamine on üks viis oma investeerimisportfelli nn süsinikuriski kahandamiseks. Ent lisaks välistamisele on investoril teisigi viise oma investeeringutes kliimaküsimusi arvesse võtta.

Investoril on peamiselt neli viisi oma investeerimisportfelli kliimariskide mõjutamiseks.

Investor võib oma portfellist täielikult välja jätta need ettevõtted, mille nn süsinikuriskid tunduvad tema arvates liiga suurtena.

Investor võib samuti eelistada oma portfellis neid ettevõtteid ja valdkondi, mille vastutustundlikkuse reiting on vastava valdkonna kõrgeim. Maailmas leidub arvukalt vastutustundlikkuse indekseid, mis aitavad investoritel suunata oma varasid näiteks kliimamõju poolest vastutustundlikesse investeerimisobjektidesse.

Lisaks sellele võib investor investeerida otse ettevõtetesse, mis tegutsevad tema arvates kliima seisukohast vastutustundlikult.

Investori neljas viis oma portfelli kliimariske kahandada on investeerimisobjektiks olevate ettevõtete otsene mõjutamine. Märkimisväärne mõjuvõim nende omanduses olevatele ettevõtetele on eriti näiteks suurinvestoritel.

WWF võtab kliimariske oma portfellis arvesse

Keskkonnaorganisatsioon WWF on vastutustundlikku investeerimist oma investeerimisportfellis arvesse võtnud, jättes portfellist välja kliimaküsimuste osas eriti ebasobivaks peetavad ettevõtted ning investeerides ettevõtetesse, mille äritegevus on otseselt seotud näiteks taastuvenergiaga.

„Meil on nulltolerants näiteks kivisöe, maagaasi, nafta ja tuumaenergia suhtes,” ütleb WWF-i kliimaekspert Kaarina Kolle.

Lisaks välistamisele on WWF-il otseinvesteeringuid ettevõtetes, mis üritavad oma tegevusega kliimamuutust vaos hoida.

„Meie portfellis on näiteks green bond’e ning puhta energia, näiteks tuuleenergia tootmisettevõtteid,” ütleb Kolle.

Alex af Heurlin


Similar articles