Mandatum Life Slim Tail World Equity

Valitud periood: ... (aastane: ...)

Investeerimisportfell investeerib oma varasid Mandatum Life Slim Tail World Equity fondi (haldab Mandatum Life Fund Managemant S.A.) ning halduspõhjustel osaliselt ka eurodes ja USA
dollarites vääringustatud hoiustesse. Fond investeerib omakapitaliga seotud väärtpaberitesse üle maailma.

Investeerimisportfell sobib investorile, kes…

  • Otsib fikseeritud tulumääraga investeeringutest kõrgemat tootlust.
  • Aktsepteerib aktsiaturgude loomupärast riski.